↑ Return to Civil közösségek

EKKE

Egerág Kulturális Központ Egyesület

 

Egyesületünk 2008. június 19-én alakult, azzal a céllal, hogy Egerág község kulturális életét segítse.

Az egyesület célja a település és vonzáskörzetének kulturális, hagyományőrző és turisztikai rendezvényeinek támogatása, fejlesztése. 

Az egyesület feladati az alábbiak: 

 • A térségben működő civil kezdeményezések támogatása
 • Együttműködés a falu kulturális életében jelentős szerepet ellátó szervezetekkel, személyekkel
 • Hagyományőrző egyesületekkel való közös programok szervezése
 • Hátrányos helyzetű lakosok, kisebbségek kulturális értékeinek megőrzésében való közreműködés
 • Hátrányos helyzetű fiatalok identitástudatának erősítése
 • Különösen veszélyeztetett korosztályok kulturális és társadalmi életének támogatása, ezáltal társadalmi integrációjuk elősegítése
 • Egerág kulturális életének szervezése, rendezése, abban való szerepvállalás társadalmi összefogás keretében
 • Szakmai támogatás nyújtása a rendezvények lebonyolítása során
 • Egerág, illetve a környező települések turisztikai integrálása a térség jelentős turisztikai potenciállal rendelkező települései közé
 • Közösségi életért jelentős erőfeszítéseket kifejtő lakosok tevékenységének támogatása
 • Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása
 • Határon túli magyar kisebbségek kulturális tevékenységeinek támogatása
 • Kulturális kapcsolatok szervezése külföldi szervezetekkel
 • Határon átnyúló kulturális kapcsolatok szervezése, koordinálása, fejlesztése, illetve ezen kapcsolatok ápolása céljából rendezvények szervezésében való részvétel
 • A fiatal korosztály kulturális identitásának kialakításában való részvétel, személyiségük fejlesztése, kulturális programok szervezése

 

Szeretettel várjuk minden olyan tag jelentkezési szándékát, aki úgy érzi, hogy az általunk képviselt célokkal azonosulni tud, illetve azok eléréséért ténylegesen tenni szeretne.

 Egerág Kulturális Központ Egyesület vezetősége:

Elnök:                              Kerner István

Elnökségi tagok:            Tamás Imre György

                                         Hegyi Győzőné

Számvizsgáló:                 Kun Zoltán

 

Elérhetőségek:                Kerner István tel.: 30/913-12-92

                                          egeragkultkozpont@gmail.com

                                          Cím: 7763 Egerág, Petőfi u. 12.

Belépési kérelem az egyesület tagságába.
Az EKKE alapszabálya

2013. évi egyesületi beszámoló

2012. évi egyesületi beszámoló