«

»

márc 14

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet

EGERÁG KÖZSÉG

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Az építésügyet érintő szabályozási környezet változásához kapcsolódó elhatározásokkal összhangban az Országgyűlés 2016. év nyarán megalkotta a településkép védelméről szóló törvényt (2016. évi LXXIV törvény). A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt. E törvényben e célok megvalósítását segítő, két új, az épített környezet alakítását befolyásoló eszköz bevezetése fogalmazódott meg. E két új eszköz, a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR), a helyi önkormányzatok kezében, és alkalmazásában lévő eszköz. Elkészítése, alkalmazása önkormányzati feladat. A településképi rendelet a településképi arculati kézikönyv és az értékleltár alapján kerül kidolgozásra.

 

Településképi Arculati Kézikönyv

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegretörően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Elfogadása önkormányzati határozattal történik.

 

Településképi rendelet

A településképi rendelet, a kézikönyv és az értékleltár alapján, önkormányzati rendelet formájában rögzíti a helyi védelemhez kapcsolódó rendelkezéseket, a településképi követelményeket és a településkép érvényesítési eszközöket. Célja, hogy a környezetalakítással kapcsolatos elvárások, követelmények egy rendeletben kerüljenek rögzítésre. A Helyi Építési Szabályzattal együtt e rendeletben foglaltak biztosítják Egerág épített környezetének minőségi alakulását.

 

A TAK és TKR elkészítésének határideje 2017. december 31. volt. Egerág Község Önkormányzata a kézikönyvet és a rendeletet elkészítette, és 2017 decemberi képviselő-testületi ülésén a kézikönyvet elfogadta.

Mind a településképi arculati kézikönyv, mind a rendelet nyilvános dokumentum, készítése, egyeztetése is a széleskörű nyilvánosság bevonásával történt, az országos és helyi egyeztetési szabályok alapján. Az eszközök, a tervezés külön szakaszában, két alkalommal lakossági fórumon is bemutatásra kerültek, érintett államigazgatási szervek véleményezték.

 

Fontos tudnivaló, hogy a településképi rendelet bár a hatályos helyi építési szabályzat elhatározásain alapul, új elvárásokat is tartalmaz. Olyanokat is, melyekkel akkor is jó tisztában lenni, ha valaki csak kisebb átalakítást, változtatást tervez, akár olyat, ami nem is engedélyköteles tevékenyég, de hatással van a településképre (kerítésépítés, napelem elhelyezése, épületfestés, parabola, cégérek, reklámok elhelyezése,). Valamint új, Egerágon eddig nem szabályozott eljárásokat is tartalmaz, melyeket egyes, meghatározott esetekben le kell folytatni.

 

A kézikönyv elérhető Egerág község honlapján. Kozármisleny Város főépítésze, dr. Kovács Péter készséggel nyújt további tájékoztatást ezen ügyekben.

Egerag_TAK_elfogadott-1

 

Minden vélemény számít!