«

»

feb 14

Tájékoztató a zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetéséről

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.)  2016. december 31-ig lehetővé teszi az ingatlantulajdonosok számára, hogy kérhessék az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanuk (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó szabályok:

Az Inytv szerinti kérelmet az alábbi tartalommal a járási hivatalnál kell benyújtani.

 1. Kérelem első rész:

1.a tulajdonos (tulajdonosok) értesítési címe, (cég esetén: ügyintézőjének neve);

2.ha az érintett ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai) helyett meghatalmazott jár el, a meghatalmazott neve (megnevezése), lakcíme (székhelye vagy telephelye);

 1. a tulajdonos (tulajdonosok) személyi azonosítója, vagy statisztikai számjele/belső egyedi azonosítója;
 2. a tulajdonos (tulajdonosok) állampolgársága, vagy cégjegyzékszáma;
 3. a bejelentéshez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);
 4. a változással érintett ingatlanok darabszáma;
 5. a tulajdonos (tulajdonosok) soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;
 6. az egyes ingatlanokra is tekintettel fizetendő összes soron kívüli ügyintézési díj megjelölése;
 7. a soron kívüli ügyintézési díjfizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, átutalási megbízás);
 8. készpénzbefizetés vagy bankkártyával történő fizetés esetén a díj megfizetését igazoló nyilatkozat;
 9. egyéb megjegyzés;
 10. mellékletek megjelölése;
 11. a bejelentés keltének helye és ideje;
 12. a tulajdonos (tulajdonosok), vagy a meghatalmazott (meghatalmazottak) aláírása;
 13. a zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem vizsgálatával kapcsolatos földhivatali megállapítások.

 

 1. Kérelem második rész:

 

(A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem második része a változással érintett ingatlan (ingatlanok) tekintetében az alábbi adatokat tartalmazza):

 1. sorszámszerű megjelölés;
 2. település megnevezése;
 3. helyrajzi szám megjelölése;
 4. a kérelmező, vagy meghatalmazott aláírása.

 

Amennyiben az ingatlan közös tulajdonban áll, a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát.

A zártkerti ingatlan művelési ágát zártkerti művelés alól kivett terület megnevezéssel kell feltüntetni, ha a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, amelyen az ingatlan-nyilvántartás szerint épület nem áll.

A zártkerti ingatlan művelési ágát zártkerti művelés alól kivett területként kell feltüntetni és mellette meg kell jelölni a fennálló épület fő rendeltetését, ha a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, melyen az ingatlan-nyilvántartás szerint a kérelem benyújtásának időpontjában épület áll.

 

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.

 

 

Minden vélemény számít!